Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.04.2024 14:24 (Üye) Soru : 19 Mart 2024 tarihinde tasfiyeye giren işletmemiz için 1 Ocak - 19 Mart 2024 kıst dönem için Kurumlar Vergisi beyannamesi vermek istemekteyiz. Bu dönem için enflasyon düzeltmesi yapıp yapmamamız ve düzeltme sonucu oluşacak düzeltme karı veya zararının vergi hesabında dikkate alınıp alınmayacağı konularında görüş bildirmenizi rica ederiz. İyi çalışmalar.

Cevap : Tasfiyeye giren şirketlerde normal şirketler gibi düzeltme yapacak. Özel bir durum yok.555 sayılı VUK genel tebliğini inceleyiniz. Tasfiyeye ye giriş beyannamesi ; 1-31/Temmuz / 2024 de verilecek. Bu tarih den önce beyanname verilemez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.