Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.04.2024 15:12 (Üye) Soru : Yıllara Sâri İnşaat İşinde İnşaat Firması Cami Derneğine Cami İnşaatı Yapımından Dolayı Hakediş Faturası Kesiyor. Firma Kestiği Hakediş Faturasında Stopaj Kesintisi Yapıyor. Cami Derneği Kesilen Hakediş Faturasındaki Stopajı Beyan Edip Ödemesini Yapacak Mı

Cevap : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde sayılan kişi ve kurumlar, anılan kanununun 42’nci maddesi kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödedikleri hak ediş bedellerinden, avans olarak ödenenler dahil bu ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada gelir vergisi kesintisi yapmak mecburiyetindedirler. Kesinti yapmakla yükümlü bulunan kişi ve kurumlar 94’üncü madde de belirtilmiş olup, bunlar aşağıda belirtilmiştir. Kamu idare ve müesseseleri, İktisadi kamu müesseseleri, Sair kurumlar, Ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, DERNEKLER , vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, Kooperatifler, Yatırım fonu yönetenler, Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, Zirai kazançlarını bilanço veya zırai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler, gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. YUKARIDAKİ TANIMA GÖRE İNŞAAT FİRMASI DOĞRU YAPMIŞ. DERNEK GV STOPAJINI BEYAN EDİP ÖDEYECEK.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.