Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.04.2024 15:15 (Üye) Soru : 2023 yılı bilançosunun enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasından sonra bilançoda geçmiş yıllar zararı oluştu. 2023 yılına ait enflasyon düzeltmesi öncesi bilançoya göre oluşan kar 2024 yılı içerisinde kar dağıtımı yapılabilir mi ? Hukuki değerlendirmemiz : Vuk 555 sıra nolu tebliğ “ geçmiş yıl karlarında vergilendirme’’ 55.Maddenin 3.cü bendinde 2023 yılı düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl veya cari dönem karının dağıtıma konu edilebileceğinden bahsedilmektedir. Düzeltme sonucu geçmiş yıl zararı oluşması halinde 2023 yılı düzeltme öncesi dönem cari karının dağıtılıp dağıtılmayacağından bahsedilmemektedir. 2023 yılı enflasyon düzeltmesi öncesi cari dönem karının dağıtıma konu edilip edilemeyeceği hususunda bilgilendirilmemizi arz ederiz.

Cevap : Düzeltme öncesi kar dağıtılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.