Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.04.2024 14:42 (Üye) Soru : Sayın danışman ; Bir LTD ŞTİ, 26.12.2023 tarihinde tasfiyeye giriş gazete de yayınlanmıştır. 1/2/3 ilan son olarak 19.01.2024 tarihinde gazetede yayınlanmıştır. Bu durumda Tasfiye ye giriş beyannamesi ve tasfiye sonu beyannamesi hangi tarihlerde verilecektir. SAYGILAR

Cevap : TASFİYE DÖNEMİ BEYANNAMELERİ Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği üzere hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4.ayın birinci gününden son günü sonuna kadar verilir. Sizin firmanızın Tasfiye giriş beyannamesi ; 01/01/2023 -26/12/2023 dönemi için beyanname yukarıdaki tanıma göre; 01-30/Nisan/2024 tarihinde verilecektir. Bu tarih den önce Beyanname verilemez. Beyanname de Dönem tipi "kıst dönem" seçilir. Gib bdp programından e beyanname olarak verilecektir. Tasfiye sonu beyannamesi ise ; Tasfiye işleminin bitiminin tescilinden itibaren 1 ay içinde verilecektir (son beyanname) DİĞER TARAFTAN 2023 YILI NORMAL KV BEYANANMESİ ( 27/12/2023-31/12/2023) DE 30/NİSAN/2024 tarihine kadar verilecek.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.