Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.04.2024 09:12 (Üye) Soru : yurtdışına yapılan hizmet satışı gelirleri kurumlar beyannamesinde 32/7 maddesi kapsamında Kurumlar vergisine tabii matrahta gösterilebilir mi..

Cevap : Konu ile ilgili olarak 20 sayılı KVK Genel tebliğini inceleyiniz. Tebliğdeki oran Hizmet ihracı için % 5 olarak uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.