Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.04.2024 09:11 (Üye) Soru : Sayın Yetkili. Bir Mükellef geldi. 31/12/2023 tarihine kadar Basit Usul Mükellef. Servis Taşımacılı işi ile iştigal etmekte. Yıllık cironun 2023 yılında hadleri aşması nedeni ile 01.01.2024 tarihinden itibaren işletme defterine geçiş yapıp, bu tarihten itibaren işletme defteri olarak işlemlerini yapmaktayız. Aralık 2023 ayından (Basit Usulden) devir KDV yi, devir alarak beyannameye dahil ettik. 08.03.2023 Tarihinde almış olduğu 505.000.-TL.ye Minibüs almış olup, Basit Usul olması nedeni ile, Beyanname vermediğinden, gider yazmadığından, Amortisman ayırmadığından. 1 - Taşıt bedeli olan 505.000.TL. Eflasyon Değerlemesi yaparak mı işlemeliyim. 2 - Taşıt bedelini 505.000.-TL. olarak mı işlemeliyim. 3 - Veya Taşıt bedelini ve Amortismanı ne şekilde işlemeliyiz. İyi çalışmalar dilerim.

Cevap : 2023 yılındaki mükellefiyet Basit usulde olduğu için Devir KDV olmaz. İşletme defteri tutan mükellefler İSTERLER İSE sadece ATİK leri için enflasyon düzeltmesi yapabilirler (Zorunlu değildir) Amortisman ise Enflasyon düzeltmesi yapılış değer üzerinden yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.