Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.04.2024 09:10 (Üye) Soru : 31.12.2019 tarihinde bir dükkan alımı gerçekleşmiş olup alım bedeli üzerinden %18 KDV ödenmiş ve indirim konusu yapılmıştır. Bugün dükkan satılacak. Dükkanlar elimizde iki yıldan fazla kalması sebebiyle faturası KDV'siz mi kesilecek. Bu şekilde işlem yapılırsa indirilen KDV tutarı ilave KDV'ye mi eklenecek. Mükellef gayrimenkul işi ile uğraşmamaktadır.

Cevap : Bu mükellef Şirket mi ? Şirket ise;KDVK Geçici 43: “Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (r) bendinde yapılan değişiklik öncesi hükümler uygulanır.” 15.0.07.2023 tarihinden önce aktife kaydedilmiş ve 15.0.07.2023 tarihinden sonra satılmış veya satılacaksa, gerekli şartları sağladığı takdirde bu satış işleminin tamamı katma değer vergisinden istisna olacaktır. Alışta indirilen KDV tutarı ilave KDV'ye eklenecek. Mükellef ; GV mükellefi ise istisna uygulanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.