Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.04.2024 09:07 (Üye) Soru : merhaba mükellef genç girişimci iç mimarlık faaliyet yapmaktadır.yurt dışına iç mimarlık faaliyeti sonucu fatura kesmektedir.mükellef bu faaliyetinden dolayı hem genç girişimcilik faaliyetinden hemde 193 sayılı kanun kapsamındaki 89/13 bendinde ki (Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım doğan kazançlarda Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla, %80’i. indirime tabidir) aynı zamanda bu indirimden de yararlanabilir mi.?

Cevap : Genç girişimcilik İSTİSNADIR.(GVK Mük.Md. 20) Yurt dışına verilen hizmet ise İNDİRİMDİR.(GVK Md.89/13) her ikisinden de yararlanılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.