Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.04.2024 14:13 (Üye) Soru : Merhaba kidem tazminatı ile ilgili görüşünüzü almak istiyorum. işyerimiz İstanbul Kartal bölgesinden Kocaeli Dilovası’na taşınmaktadır. Personellerin Kartal gelirken servis hizmetimiz yoktu. Şimdi Kocaeli Dilovası’na taşınmamız sebebiyle Servis imkanı sunuyoruz. İş sözleşmemizde özel bir hüküm yoktur. personellerimizden bazıları il değişikliği olacağı için tazminat istemektedir. Biz istememesi gerektiğimiz düşünüyoruz çünkü zorlanmamalı işin servis ekledik. Sizin görüşürsünüz ne gönderir. Bu arada kartala işe gelirken ortalama 15 km geliş mesafeleri varken. Şimdi Dilovası’na 28 km olarak servis ile gelecekler.

Cevap : Kanun koyucu çalıştığı işyerinde adres değişikliğinin farklı ilde olması sebebiyle kıdem talebşnde bulunmları doğru taleptirr. iş sözleşmesinde veya varsa toplu iş sözleşmesinde, işçinin aynı işverene ait aynı ildeki veya diğer bir ildeki işyerinde görevlendirme yetkisi olmaması ya da bu konuda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemesi halinde işyerinin başka il’e veya aynı il içinde Büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki başka bir yere nakil yapılması çalışma koşullarında esaslı değişiklik olduğu için kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 30.03.1987 tarih ve 1987/3075 Sayılı kararında “Büyükşehir Belediye hudutları içindeki işyeri nakli, iş şartlarında esaslı değişiklik sayılmaz ve bu nedenle iş akdini fesheden işçiye kıdem tazminatı ödenmez” hükmü verilmiştir. Diğer bir deyişle objektif iyi niyet kuralları çerçevesinde işyeri nakli yapılmış ise, yeni işyeri adresinde göreve başlamayan işçi kıdem tazminatı talep etmeyecektir. Belediye sınırları dışında ise talepte bulunabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.