Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.04.2024 10:33 (Üye) Soru : Merhaba, 2003 enflasyon düzeltmesinden kaynaklı bilançonun pasifinde yer alan 502 enflasyon düzeltme farkı hesabı tutarı 2023 yılında tekrar düzeltmeye tabi tutularak (20 yılda herhangi bir sermaye artımı yapılmamış) rakam 100,00 TL den 150,00 TL çıktığını varsayalım. Burada 50,00 TL’lik bir enflasyon düzeltme farkı oluşur. Buradaki sorum: 2023 yılı toplam düzeltme işlemleri neticesinde oluşan enf.düz. geçmiş yıllar zararları hesabından, 555 seri nolu tebliğde belirtildiği üzere; enf.düz.oluşan geçmiş yıllar zararını , öz sermaye farklarına mahsup işlemini yaparken 502 hesabın bakiyesini tamamını mı (150,00 TL ) mahsup etmeliyim. Yoksa sadece 2023 yılı düzeltmesinden kaynaklanan 50,00 Tl lik kısmı mı mahsup etmeliyim. Teşekkür ederim.

Cevap : 31/12/2003 tarihli 502 hesap da kayıtlı tutar 31/12/2023 itibari ile Enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak. Mahsup edilecek bir durum olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.