Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.04.2024 10:20 (Üye) Soru : Merhaba, mevzuatta belgelerin günü gününe işlenmesi esastır, ancak kdv indirimi faturanın işlenme süresiyle ilgili olarak "KDVK 29.maddesinin 3.fıkrasında, İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.” denilmektedir. Diğer belgeler içinde mantıken bu sürenin geçerli olabileceğini düşünebilir miyiz? unutulan bir dekont veya makbuzu bir sonraki yıl içinde kayıt altına alabilir miyiz? teşekkürler.

Cevap : Bahsettiğiniz konun KDV kayıt nizamı ile ilgisi yok. Diğer evraklarında aynı sürede kayıt edileceği diye bir durum olmaz. Bu konuda VUK nun Kayıt nizamı hükümlerini inceleyiniz. Sorunuz Banka kayıtları ile ilgilidir. Bize göre 2021-2022 yılı evrakları 2024 de kayıt edilmez. Bu bir yorumdur Resmi görüş için GİB den özelge alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.