Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.04.2024 11:22 (Üye) Soru : Danışmanım kolay gelsin. Firmam tüpgaz bayisidir. firmamıza fatura edilen boş tüp depozitolarını demirbaş hesabına alıp yıl sonunda amortisman yolu ile itfa etmek mi yoksa 226 depozito hesabına almak mı doğru olur. Boş tüpün iade edileceği tarih belli olmayıp iki yıl içinde geri iade edilirse eski tutar üzerinden iki yıldan sonra iade edilirse güncel tutar üzerinden iade edilmektedir. Enflasyon düzeltmeyi göz önünde bulundurup cevaplamanızı arz ederim. Saygılar,

Cevap : 226 Hesap kullanılır. 226 Hesap için Enflasyon düzeltmesine tabidir. Geri alınmak üzere verilen depozito ve teminatların parasal olmayan bir mahiyet taşıması durumunda yani, tahsil edildiğinde nominal bedel yerine endekslenmiş bir şekilde tahsil edilen depozito ve teminatlar düzeltmeye tabi tutulur. - Depozitolar işleyişi gereği ilgili olduğu hesaplara aktarılarak kapatılması mümkün olan hesaplardan olduğundan, bunların kapatılması durumunda bunlara ait enflasyon fark hesapları işletmeden çekilmiş sayılmaz ve vergiye tabi tutulmaz. (Md.54/1 ikinci paragraf)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.