Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.04.2024 12:13 (Üye) Soru : Merhabalar sayın danışman, Bilanço esasına göre tutulan LTD ve AŞ'lerde enflasyon düzeltmesi kayıtlarını 340 ve 159 hesap için atmasak olur mu? Kanunen herhangi bir zorunluluğumuz bulunmakta mıdır? Zira 1500 kalem avans hesabınız var ve kayıt atsak dahi sonrası için kontrol kapama ve devam ettirme şansımız yok maalesef.

Cevap : 555 sayılı VUK tebliğine göre; 340 ve 159 hesap için enflasyon düzeltesi yapılması ZORUNLUDUR. 159 HESABIN DÜZELTİLMESİ; Sipariş verilen malın veya hizmetin alım fiyatını sabitleyen bir niteliği bulunan bir nevi kaparo mahiyetinde avanslar parasal olmayan değer olarak düzeltmeye tabi tutulur. -İşletmenin aktifinde bulunan yabancı para cinsinden avanslar düzeltme tarihinde geçerli olan kur dikkate alınarak düzeltme yapılır. (Md.5/1-ç) - Avanslar, işleyişi gereği ilgili olduğu hesaplara aktarılarak kapatılması mümkün olan hesaplardan olduğundan, bunlara ait enflasyon fark hesapları da işletmeden çekilmiş sayılmaz ve vergiye tabi tutulmaz. (Md.54/1) 340 HESABIN DÜZELTİLMESİ; İşletmenin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal teslimleri ve hizmet ifaları ile ilgili olarak peşin tahsil edilen sipariş avansları. Genel tebliğde (Md.5/1-ç) işletmenin aktifinde bulunan yabancı para cinsinden olan avanslar düzeltme tarihinde geçerli olan kur dikkate alınarak düzeltme işlemleri yapılacağı belirtilmiştir. Pasif içinde uygulanabilir kanaatindeyiz? Genel Tebliğde (Md.54/1 ikinci paragraf), avanslar, işleyişi gereği ilgili olduğu hesaplara aktarılarak kapatılması mümkün olan hesapların kapatılması durumunda, bunlara ait enflasyon fark hesaplarının işletmeden çekilmiş sayılmayacağı ve vergiye tabi tutulmayacağı belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.