Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.04.2024 10:02 (Üye) Soru : Merhabalar, enflasyon muhasebesine göre enflasyon farkından dolayı açılan 340 hesabı 649 hesap ile kapatıyoruz. 159 hesabı hangi hesap ile kapatmalıyız ve 659 hesabımı kullanmalıyız geçici vergi düzenlerken aradaki farkı mı indirim yapacağız. yardımlarınızı rica ederim.

Cevap : 159 HESAP ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILIR. KARŞI HESAP 698 DİR ,698 HESAP 570 VEYA 580 HESABA VİRMAN EDİLİR. Sipariş verilen malın veya hizmetin alım fiyatını sabitleyen bir niteliği bulunan bir nevi kaparo mahiyetinde avanslar parasal olmayan değer olarak düzeltmeye tabi tutulur. -İşletmenin aktifinde bulunan yabancı para cinsinden avanslar düzeltme tarihinde geçerli olan kur dikkate alınarak düzeltme yapılır. (Md.5/1-ç) - Avanslar, işleyişi gereği ilgili olduğu hesaplara aktarılarak kapatılması mümkün olan hesaplardan olduğundan, bunlara ait enflasyon fark hesapları da işletmeden çekilmiş sayılmaz ve vergiye tabi tutulmaz. (Md.54/1) 340 HESAP ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILIR. KARŞI HESAP 698 DİR ,698 HESAP 570 VEYA 580 HESABA VİRMAN EDİLİR. İşletmenin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal teslimleri ve hizmet ifaları ile ilgili olarak peşin tahsil edilen sipariş avansları. Genel tebliğde (Md.5/1-ç) işletmenin aktifinde bulunan yabancı para cinsinden olan avanslar düzeltme tarihinde geçerli olan kur dikkate alınarak düzeltme işlemleri yapılacağı belirtilmiştir. Pasif içinde uygulanabilir kanaatindeyiz? Genel Tebliğde (Md.54/1 ikinci paragraf), avanslar, işleyişi gereği ilgili olduğu hesaplara aktarılarak kapatılması mümkün olan hesapların kapatılması durumunda, bunlara ait enflasyon fark hesaplarının işletmeden çekilmiş sayılmayacağı ve vergiye tabi tutulmayacağı belirtilmiştir. -
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.