Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.05.2024 08:31 (Üye) Soru : Selamlar 31.12.2023 tarihli faiz faturası geldi. 31.12.2023 tarihli 780 hesaba gider kaydı yapıp indirilecek kdvyi gelecek aylarda ind.kdv hesabına kayıt yapıp Nisan 2024 KDV beyanında indirm yapsak olurmuş?teşekkürler

Cevap : KDV indirimini düzenleyen KDVK 29/3. maddesi aşağıda dır. Vergi İndirimi Madde 29 1. Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler: 3. İNDİRİM HAKKI VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN VUKU BULDUĞU TAKVİM YILINI TAKİP EDEN TAKVİM YILI AŞILMAMAK ŞARTIYLA, İLGİLİ VESİKALARIN KANUNİ DEFTERLERE KAYDEDİLDİĞİ VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE KULLANILABİLİR. Şu kadar ki, boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış hâlinde olan malların ithaline ilişkin olarak ithalatın yapıldığı vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar ödenen katma değer vergisi, ithalatın yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.