Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.05.2024 08:31 (Üye) Soru : Soru 1-2024 yılında tasfiyeye girecek Anonim Şirketin Tasfiye Memurunun görev süresi kaç yıl olması gerekir? Soru 2- Anonim Şirkette tasfiye giriş kararı tescil edildiğinde (Tasfiye Memuru atandığında) daha önce görevi devam eden Yönetim Kurulu Başkanının yetkisi-görev süresi biter mi? Soru 3-Tek ortaklı A.Ş. firması tasfiyeye girdiğinde borç alacak ilişkisi açısından TTK m. 541’e göre, “Alacaklı olduğu bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa alacaklarının tutarı Bakanlıkça belirlenen bir bankaya depo edilir.” denilmektedir.Tek ortaklı A.Ş. firmasının banka hesabı açması zorunluluğu var mı?

Cevap : 1-Tasfiye memurunun görev süresi olmaz. Seçilir bitene kadar devam eder. 2-Yönetim kurulu görev yapmaya devam eder. 3-Şirketler tek ortaklıda olsa çok ortaklıda olsa tasfiye için bankada hesap açarak tüm parasal işlemleri bu hesap dan takip eder.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.