Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.05.2024 08:28 (Üye) Soru : E defterde her kayıt ayrı bir fişe kaydediliyor ancak fiziki defterde genel uygulama 10 ar günlük 3 fis şeklinde fiziki defterde de her kaydı ayrı fise kaydetmek gerekmez mi aynı defter mahiyet olarak

Cevap : 10 ar günlük aralıklar ile kayıt yapılmaz. 10 günlük süre kayıtları en geç 10 gün içinde yapılacağını düzenleyen maddedir. (VUK md.219) e-defterde olsa fiziki defterde olsa kayıtlar her belge için ayrı ayrı günlük kayıt yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.