Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.05.2024 10:55 (Üye) Soru : Bildiğiniz üzere 2023 dönemi için enflasyon muhasebesi yapılması gerekmektedir. Biz bazı mükelleflerimizin 2023 defterlerini enflasyon muhasebesi kayıtlarını almadan ara tasdik yapmış bulunuyoruz. Bu mükellefler için enflasyon muhasebesi kayıtları alarak kurumlar vergisi beyannamelerini gönderiyoruz. Bu enflasyon muhasebesi kayıtlarını yasal defterlerine nasıl işleyeceğiz? Ne yapmamız lazım?

Cevap : Kayıtların Yasal defterler 31/12/2023 tarihine kadar yapılması dolayısıyla Enflasyon düzeltmesi kayıtlarının da 31/12/2023 tarihine kadar yapılıp ,ara tasdikin 31/01/2024 tarihine kadar yapılması gerekirdi.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.