Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.05.2024 13:04 (Üye) Soru : merhaba tüzel kişi müteahhitlik firması ruhsatı çıkmış bir inşaat dosyası için sgk dosyasını ruhsat çıktıkdan sonra kaç gün içerisinde açmalı ve sgk için gerekli evraklar nelerdir nereden işyeri açılışı yapılır teşekkürler

Cevap : 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre, Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde SGK’ya bildirmekle yükümlüdürler. Yine 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine istinaden, bu yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Buna göre, ruhsat vermeye yetkili makamlarca düzenlenen yapı ruhsatında yer alan “ruhsatın onay tarihi” esas alınarak, yapı ruhsatlarının bu tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde ilgili idarelerce SGK’ ya bildirilmemesi halinde ilgili kurum hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.