Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.05.2024 09:37 (Üye) Soru : Sayın Uzman VUK 555 No.lu tebliğ Enf Muh. Madde-17, 4’de işletme aktifindeki iktisadi kıymetler için nevi değişikliğinde değişiklik öncesi envanterine giriş tarihleri ve devir yolu ile birleşmelerde devrolan firmanın envanterine giriş tarihi esas alınır diyor. Sermaye ile ilgili bir şey demiyor.) Nevi değişikliği ile şirkete dönüşen şahıs bilançosundaki sermaye için, şahıs bilançosundaki ödendiği tarih mi, aynı firma devralma yolu ile başka bir firmayı 27.12.2022 tarihinde tescil ile devraldı. Devrolan firmanın sermayesinin ödendiği tarihler mi, yoksa nevi ve devrin tescil edildiği tarihler mi dikkate alınacaktır? Özetle nevi değişikliği ile mevcut sermaye ve devralma yolu ile de oluşan sermaye artışlarında hangi tarihler esas alınacaktır? Değerli görüşlerinizi rica ederim.

Cevap : Sermayede baz alınacak tarih devir alınan firmadaki sermaye hareket tarihleri olur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.