Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.05.2024 14:00 (Üye) Soru : Selamlar, 272 hesap yapılmakta olan yatırımlar hesabı enflasyon muhasebesi yapılırken toplam bilanço değeri üzerinden mi? (total tutar üzeninden mi) yoksa o hesaba ait girilen evrakların giriş tarihine göre mi yapılması gerekir? Teşekkürler

Cevap : 272 hesap yapılmakta olan yatırımlar hesabı değildir.272 hesabın tanımı TDHP da aşağıdaki gibi yapılmıştır. 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı: Açık işletmelerde, maden üstündeki örtüyü kaldırmak veya yeraltındaki maden yataklarına girmek, bu yatakla yerüstü arasında genel kütlenin tüketilmesine kadar sürekli bir bağlantı kurmak ve maden yataklarını üretime elverişli parçalara bölmek, gerek insanların gerekse araçların gidip gelme ve havalandırılmalarını ve cevherin taşınmasını sağlamak amacıyla açılacak olan düşey, yatay ve eğilimli yol, mecra ve benzeri faaliyetlerin gerektirdiği giderlerle; petrol işlemlerinden kuyu açma, temizleme, derinleştirme, bitirme veya bu işlemlere hazırlık için yapılan işçilik, yakıt, tamir ve bakım, nakliye, ikmal, malzeme vb. giderlerin izlendiği hesaptır. Enflasyon Düzeltmesi harcamaların yapıldığı tarihlere göre yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.