Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.05.2024 15:13 (Üye) Soru : lLimited şirket mükellefim 2023 takvim yılında Amerika birleşik devletlerindeki firmalara veri işleme ve veri analizi hizmeti yapmıştır.Yapılan bu hizmeti yurt dışındaki firmalara faturalandırarak bedelini türkiyeye taransfer ettirmiştir..KVK mad 10/1-ğ (27/12/2023 tarihli ve 7491 sk 59 md görede yenilenmiştir.) yegöre bu hizmetlerin %80 istisna indirimi vardır. Ancak 2023 kurumlar beyannamesini vermek istediğimizde beyanname proğramı bu istinanın %50 yi aşamayağı gerekçesi ile %80 istisnalı beyannameyi almamaktadır. Soru şudur, anlattığımız işlemde istisna oranı kaçtır.Beyannamenin hangi bölümünde bu istisnayı düşeceğiz.Saygılarımızla

Cevap : Oran % 80 dir. Kazancın BULUNASI halinde alanındaki 416 KOD İle indirilir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.