Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.05.2024 12:04 (Üye) Soru : Merhabalar: Gelr Vergisi mükellefi yazılımcı, yurtdışındaki firmaya yazılım hizmeti verecek. Yurtdışı firmanın Türkiye'de şubesi, irtibat bürosu vs. hiç bir bağlantısı yok.Hizmetten de yurtdışında faydalanılacak. Ancak karşı taraf kendisine düzenlenen yazılım faturası karşılığı ödemeyi hizmeti veren mükellefin yurtdışındaki banka hesabına yapacak. Sonra mükellef yurtdışındaki banka hesabından Türkiye'deki hesaplarına döviz ya da TL olarak getirecek.. Ödeme sistemindeki bu yöntem yani fatura bedelinin Türkiye'deki banka hesabına değil de yurtdışındaki hesabına yapılması VUK, muhasebe usul ve yönetmelikleri açısından bir sakınca doğurur mu? Teşekkürler

Cevap : GVK 89/13. Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri KAZANCIN, ELDE EDİLDİĞİ TAKVİM YILINA İLİŞKİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ GEREKEN TARİHE KADAR TAMAMININ TÜRKİYE’YE TRANSFER EDİLMESİ ŞARTIYLA, %8 0’İ. ( Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya ve Türkiye’ye transfer edilecek kazanç tutarını sıfıra kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar artırmaya Cumhurbaşkanı, bu bendin uygulamasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. YUKARIDAKİ MADDE HÜKMÜNE GÖRE DÖVİZİN TÜRKİYE YE GETİRİLMESİ ŞARTDIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.