Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.05.2024 08:47 (Üye) Soru : Avukatlık ve Arabuluculuk faaliyeti olan Limited Şirket mükellefim 2023 yılında Edirne Baro Başkanlığına 80.000 TL banka üzerinden bağışta bulunmuştur. Bu bağış Kurumlar Vergisinden Bağış bölümünde karın %5 kadar indirilebilirmi?

Cevap : KKEG olarak kayıt yapılır. İndirim yapılabilmesi için KVK 10 (1) c maddesine göre ; c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı. Baro tanımı madde metnin yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.