Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.05.2024 08:46 (Üye) Soru : Enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan zararları, öz sermaye kalemlerine ait düzeltme olumlu farklarına mahsup ederken, dönem net karı ve geçmiş yıl karları dahil edilerek oluşan zararı mı yoksa sadece parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmesi sonucu oluşan farkları mı mahsup etme imkanı var.

Cevap : Enflasyon düzeltmesi Parasal olmayan kıymetler ve öz kaynaklar için yapılır. Uygulama için VUK 165 seri nolu sirkülerdeki örnekleri inceleyiniz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.