Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.05.2024 11:30 (Üye) Soru : Sayın meslektaşım ; 31.01.2024 tarihinde bir meslektaşım tarafından defterler teslim alındı ,devir alan meslektaşım defterlerin yazılı ve ivedi olarak teslim etmemizi istediği ve kendi hesap planına dair düzeltmeleri ( eleştiri konusu yaptığı hesaplarla ilgili yardımcı olmak adına tüm isteklerini yerine getirdik) ve kapanış fişini de keserek defterleri yazarak 31.01.2024 tarihinde teslim ederek sistemden mükellefi de iptal ettim. 03.05.2024 tarihinde eski mükellefime telefon ederek 2023 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinin tarafımdan verilmesi gerektiğini söylemiştir. tarafından istenmemiş olmamasına rağmen ay içerisinde kendisine yardımcı olmak adına enflasyon muhasebesini de hazırlayarak gönderdik . Meslektasım şu anda beyannamenin benim tarafımdan verilmesini ısrarla talep etmektedir. benim bu beyannameyi vermek zorunluluğumun bulunup bulunmadığını meslektaşımın bu konudaki sorumluluğuyla ilgili bilgi verilmesini rica eder, saygılarımı sunarım.

Cevap : 2023 yılı KV beyannamesi sizin tarafınızdan verilecek.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.