Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.05.2024 14:15 (Üye) Soru : Soru: Merhabalar, 2023 y?l?nda yapm?? oldu?umuz kurumlar vergisi ve kdv matrah art?r?mlar?nda bizim mesleki sorumlulu?umuz nedir? M?kellefler matrah art?r?mlar?n? kabul etmeyip ne gibi taleplerde bulunabilirler? Hangi kanun, madde, d?zenlemede ge?mektedir yapabilecekleri? Destek olursan?z sevinirim. Cevap:Say?n, Matrah art?r?m? konusunda meslek mensubun sorumlulu?u olmaz. M?kellefin bilgisi d???nda matrah art?m? yap?lmaz. ?demdeki sorumluluk da m?kellefindir. Bilgilerinize rica olunur. Dan??ma birimi YENİ SORU: Mükellef; matrah artırımını bir kaç taksit ödedikten sonra, "Benim bilgim dışında matrah artırımında bulunuldu" ifadesiyle icraya başvurdu. Konuyada "Muhasebesel sorumluluktan kaynaklı rücuen alacak" bilgisini geçti. Karşı dava açtım reddedildi. Mesleki olarak sorumluluğum olmadığına dair düzenleyici bir kanun maddesi yok mu? Destekleriniz için teşekkürler.

Cevap : Müşterinizin 1 taksit ödeme yapması artırımı dan haberi olduğunun kanıtıdır. Meslek mensuplarının mesleki sorumlulukları VUK Mükerrer 226. madde de belirtilmiştir. Meslek mensuplarının matrah ve vergi artırımından sorumlu olduklarını düzenleyen bir mevzuat yoktur. Sorumluluk Genel hükümler olan VUK mük.Md.227 ve yaptığınız Sözleşmedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.