Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.05.2024 09:07 (Üye) Soru : Limited şirkette 3 ortak vardır.Hepside şirket müdürü olmak istiyor imza yetkisi de münferiden değil de müştereken olmasını istiyorlar. 1_bu kararı hangi defterde yazmalıyım? 2-Sonrada içlerinden birine vekalet verip şirketin rutin işlerini takip etmeye yetkili kılmak istiyorlar Bu konuda yardımınızı rica ediyorum. Bu soruyu mecburen size yöneltiyorum çünkü seçeneklerde TTK ile ilgili bir bölüm göremedim

Cevap : 1-Karar ; Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yazılır. Ticaret sicilinde tescil ve ilan ettirilir. 2-Vekalet verilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.