Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.05.2024 08:39 (Üye) Soru : Apartma Yönetimleri'nin; 1. Gider pusulası önaylatma zorunluluğu var mı? Varsa spesifik yasal dayanağı nedir? 2, Dışarıdan 1 günlüğüne temizliğe çağrılan kişiye yaptığı ödeme için GV stopajı % kaçtır? Saygılarımla.

Cevap : 1-Zorunluluk yok. 2-GV stopajı yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.