Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.05.2024 08:47 (Üye) Soru : Değerli Üstadım, Kanuna göre, öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir; bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz. (VUK 298/A-5) Öz sermaye kalemlerine ilişkin enflasyon farkları sermayeye eklendikten sonra beş yıl içinde sermaye azaltımı yapılması halinde azaltımın öncelikle bu kaynaktan yapıldığı kabul edilir. Bu kabulün doğal bir sonucu olarak da azaltıma konu edilen ve enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından kaynaklanan tutar hem kurumlar vergisine hem de ortakların niteliğine bağlı olarak kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacaktır. Soru: Şirketin nakit sermaye artırımı yaparken, özsermaye kalemleri altındaki enflasyon düzeltmesi farklarını da sermayeye ilave etmek zorunda mıdır? Örneğin, geçmiş yıl karları iç kaynak olarak sermayeye ilave edilirken, buna ait enflasyon farkı sermayeye ilave edilmeden iç kaynak rakamını geçmeyecek şekilde nakit artış yapılabilir mi? Saygılarımla,

Cevap : 2023 yılı Yıllık beyannamem de yer alan geçmiş yıl zararları elbette 2024 yılında da mahsup edilir. Kar varsa elbette sermayeye ilave edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.