Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.05.2024 15:42 (Üye) Soru : 2023 yılı cari dönem bilançoda dönem net karı 1,000,000 TL. Bilançoda enflasyon düzeltmesinde ise 270,000 TL geçmiş yıl zararı çıktı. Burada iki sorum var. Birincisi enflasyon düzeltmesi sonrası zarar çıksa dahi dönem net karı olan 1,000,000 TL’yi kar dağıtımı yapabiliyor muyuz ? İkinci sorum eğer kar dağıtımı yapamıyorsak 270,000 TL’yi 2024/1.geçici döneminde kardan mahsup edebilir miyiz ?

Cevap : 2023 yılı karı dağıtılır . Enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan zarar kardan mahsup edilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.