Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.05.2024 08:50 (Üye) Soru : Sayın Danışman, 2023 yılı mali zararı ve önceki yıllara ait indirilemeyen geçmiş yıl mali zararları 31.12.2023 tarihli enflasyon düzeltmesi hesaplamaları neticesinde 580.100 enflasyon düzeltmesi geçmiş yıllar zararına kapatıldı. Geçici vergi beyannamesinde geçmiş zararlarını 2019-2020-2021-2022-2023 zararlarını enflasyon düzeltmesi öncesi mukayyet değerleri ile dikkate alınarak mı beyannameye geçmiş yıl zararı olarak beyan edeceğiz ? Muhasebe kayıtlarında hepsinin toplamı 580.100 nolu hesapta geçmiş yıl zararları olarak görünecek uygulayacağımız işlem doğru mu ?

Cevap : 31.12.2023 tarihli bilançoların düzelteme tabi tutulması sonucu 698 hesabının borç tarafı alacak tarafından büyük olan firmalarda anılan fark tutarı 580 Geçmiş Yıl Zararları hesabına aktarılarak 698 hesap kapatılmıştır. Bu zarar tutarı sadece öz kaynak enflasyon fark hesapları ile mahsuba konu edilebilmektedir. 580 Geçmiş Yıl Zararları hesabında yer alan zarar tutarlarının 2024 ve izleyen dönemlerde verilecek geçici ve yıllık beyannameler üzerinde ortaya çıkan karlara mahsubu söz konusu olamayacaktır. 2023 yılı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde yer alan ve 2023 takvim yılı kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup edilemeyen 2019, 2020, 2021, 2022 takvim yılı zararları ile 2023 yılının zararla sonuçlanması halinde bu yıla ait zarar tutarları 2024 ve izleyen dönemlerde mahsuba konu edilebilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.