Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.05.2024 08:57 (Üye) Soru : Merhaba Tevkifatlı alış faturanın iadesi de aynı şekilde tevkifatli mi olması gerekiyor Bilgi rica ediyorum

Cevap : 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 35. Maddesinde, “Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltilir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır.” denilmektedir. Yine KDV Genel Uygulama Tebliğinin 2.1.4.1. Mal İadeleri Başlığında, “Mal iadelerinde düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilir.” ibaresi yer almaktadır. ÖRNEK Nakliye Bedeli : 5.000 TL Hesaplanan KDV (% 20) : 1.000 TL Tevkif edilen KDV 2/10 : 200 TL Tahsil edilecek KDV : 800 TL Fatura toplamı : 5.800 TL İade Faturası düzenleyen firmanın kaydı; -------------------------/----------------------------------- 320 (B) 5.800 700 lü hesaplar (A) 5.000 391(A) 800 -----------------------/------------------------------------- İade Faturasını alan firmanın kaydı; -------------------------/---------------------- 610 (B) 5.000 191 (B) 800 120 (A) 5.800 -----------------/-------------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.