Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.05.2024 14:37 (Üye) Soru : merhaba defter ve belge teslimi sözkonusu, fakat teslim almaya gelmiyor devralan meslek mensubu bilgisi de yok vermiyorlar noterden ihtarname göndereceğim, 2024 1.dönem geçici beyanname sizin sorumluluğunuzdadır defter ve belgelerinizi vergi dairenize teslim ediyorum diye fakat şirketin vergi dairesini aradım biz teslim almayız hiç yaptığımız bir iş değil, bilmiyoruz dediler bu konuda tavsyenizi alabilirmiyim çok teşekkür ederim

Cevap : DEFTER VE BELGELRİN İADESİ SM, SMMM VE YMM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R. Gazete No. 20391 R.G Tarihi: 3.1.1990 Defter ve Belgelerin Saklanması ve İadesi Madde 27 - Meslek mensupları kendilerine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği süre içinde iyi niyetle muhafaza etmek ve işin bitiminde iade etmek zorundadırlar. Şu kadar ki, defter ve belgelerin geri alınması, sahibine yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama mükellefiyeti bildirme tarihinden itibaren bir ay içinde sona erer. İşin bitiminden itibaren bir ay içinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve belgeler bir yazı ile ilgililerin bağlı olduğu vergi dairesine teslim edilir. VERGİ DAİRESİ ALMIYOR İSE SİZ SAKLAYACAKSINIZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.