Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.05.2024 15:39 (Üye) Soru : nisan 2022 de arsa alışım oldu, aralık 2023 de satışını yaptım . değer artış kazancı doğduğu için 2023 yıllık gelir vergisi beyannamesi vereceğim arsa satışımdan doğan geliri kazancın türü "Diğer kazanç ve iratlar" kısmında hangi seçenek ile bildirmeliyim aşağıda belirttiğimiz kazanç türü doğru mudur İktisap Şekli Ne Olursa Olsun (İvazsız Olarak İktisap Edilenler Hariç) 70 inci Maddenin Birinci Fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) Numaralı Bentlerinde Yazılı Mal ve Hakların, İktisap Tarihinden Başlayarak Beş Yıl İçinde Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar

Cevap : Seçenek doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.