Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.05.2024 09:36 (Üye) Soru : Sayın üstat, 2023 sonu itibariyle Enflasyon Düzeltmesine göre gerekli güncellemelerimizi Bilançomuza dahil ettik. 254 hesapta yer alan, 2021 yılında alımını yaptığımız Sıfır Binek otomobilimizin ÖİV ve KDV'sini maliyete dahil edip, gider kısıtlaması rakamlarına göre tutarlarımızı 254 ve 257 hesaplara intikal ettirdik. Sorumuz: 2024 Yılı 1. Dönem Amortisman hesaplaması yaparken, 2021 yılında alımını yapmış olduğumuz binek otomobilimizin yıllık amortisman bedelini - alım yılında geçerli olan gider kısıtlamasına göre hesaplaya devam mı edeceğiz. - veyahut Enflasyon Düzeltmesi sonrası oluşan yeni değere göre mi hesaplayacağız. Eğer bu bedele göre hesaplama yapacak isek Alım tarihindeki Gider Kısıtlamasının üzerine çıkmış olmaz mıyız. Saygılarımla,

Cevap : Enflasyon Düzeltmesi sonrası oluşan yeni değere göre amortisman ayrılacak.555 sayılı VUK tebliğden Gider kısıtlaması konusunda özel bir düzenleme yok. Nasıl bir işlem yapılacağı konusunda GİB den özelge isteyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.