Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.05.2024 10:37 (Üye) Soru : Sayın İlgili, günaydın. LTD.ŞTİ. olarak faaliyet gösteren bir mükellefin son kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup edebileceği geçmiş yıllar zararları vardır. Ancak aynı beyannamede enflasyon muhasebesi sonrası bilanço sütununda geçmiş yıllar zararları sıfırlanmış ve geçmiş yıllar karları oluşmuştur. Sorum şudur; mükellef 2024/1 dönemi geçici vergi matrahından enflasyon muhasebesi öncesine ait geçmiş yıllar zararlarını mahsup edebilir mi?.. Teşekkür ederim.

Cevap : Elbette mahsup edebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.