Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.05.2024 10:27 (Üye) Soru : Merhaba, 2023 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ZARAR yazan firmanın beyannamede "Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları" kısmında yazılı olan tutarı 2024 / 1. dönem geçici vergi' de indirim konusu yapıp yapamayacağını "ALO 189" a sorduğumda konu ile alakalı özelge talep etmem gerektiği söylendi. Acaba sizlerin bu konudaki görüşünü rica edebilir miyim?

Cevap : 2023 yılı Kurumlar vergisi beyannamesin de yer alan 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 takvim yılı zararları 2024 ve izleyen dönemlerdeki karlardan mahsubu yapılır. (Geçici/ yıllık beyanlardan )
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.