Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.05.2024 11:04 (Üye) Soru : Merhaba , serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükellefler tarafından bölgelerde üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az % 85’inin yurt dışına ihraç edilmesi kaydıyla, istihdam edilen personele ödenen ücretler gelir vergisinden istisnası uygulamasında ;idare yıl sonunda bu %85 lik oranın gerçekleşip gerçekleşmeme durumuna göre terkin-tescil işlemini yapacak.Gib sisteminde bu tutar vadesi 2025 olarak görünmekte yapılandırılmış tutar olarak belirtilmekte.İlgili bu vergi tutarını yıl sonuna kadar hangi hesaplarda takip etmek gerekir , 368 veya 438 hesaplar bu tutarın takibi için uygun olur mu.

Cevap : 368 ve 438 hesaplar kullanılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.