Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.05.2024 14:41 (Üye) Soru : Merhaba 2023 yılı için bir şirketimizde enflasyon muhasebe uygulamaları hatalı oldu , kurumlar vergi beyannamesini bugün düzeltme beyannamesi olarak verdim. Sorum şu : Berat düzeltmesi nasıl olacak cezası var mıdır ? 2023/10-12 dönemi için düzeltme beratı verilir mi ? yardım rica ediyorum.

Cevap : Konuya ilişkin olarak GİB na sorulan benzer soru için aşağıdaki cevap verilmiştir. Yasal gönderim süresi geçmiş beratların Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına yüklenmesinden sonra yevmiye maddelerinde yanlış ya da eksik kayıt tespit edilmesi durumunda yapılacak işlemler: Beratların Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına yüklenmesinden sonra yevmiye maddelerinde yanlış yapılması durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “yevmiye maddesinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kaidelerine göre düzeltilebilir” hükmü gereğince yevmiye maddesinde yapılan yanlıştan dolayı beratların iptal edilerek yeniden yüklenmesi mümkün olmayıp söz konusu yanlışların muhasebe kaidelerine göre düzeltilmesi gerekmektedir. Beratların Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına yüklenmesinden sonra yevmiye maddelerinde düzenlediğiniz ya da aldığınız belgelerin unutulması ya da geç gelmesi nedeni ile ortaya çıkan hata da izleyen ayın defterinde muhasebe kurallarına uygun şekilde kaydedilmelidir. Ancak unutulmaması gereken belgenin üzerindeki tarih izleyen ayın defterinde de aynı şekilde işlenmeli; sadece farklı olan kaydın yapıldığı günün tarihidir. Ayrıca ilgili dönem beyannamelerinde de gerekiyor ise mevzuata uygun şekilde düzeltmeler yapılmalıdır. https://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=26614#:~:text=e%2DDefter%20uygulamas%C4%B1nda%20berat%20silme,i%C3%A7in%20e%2DDefter%20uygulamas%C4%B1na%20eklenmi%C5%9Ftir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.