Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.05.2024 15:03 (Üye) Soru : Merhaba, 2023/12. ayda nakdi sermaye artırımı yaparak, 1 ay için indirim hesapladık. İndirimden kullanmadığımız ve 2023 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gelecek yıla devreden nakdi sermaye indirim tutarını 2024/1. dönem kurum geçici beyannamesinde kullanabilir miyiz ? Yoksa 2024 yılında hesaplanacak indirim tutarıyla birlikte 2024'ün kurumlar vergisi beyannamesinde mi kullanabiliriz ?

Cevap : Geçici vergi döneminde indirim uygulanmaz. 2024 yılı KV beyannamesinde indirim kullanılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.