Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.05.2024 11:05 (Üye) Soru : Hayırlı günler, Bir sorum olacak. Çalışanı olmayan tek ortaklı LTD. de şirket ortağına, karar alıp her ay düzenli Huzur hakkı ödemesi yapmak istiyorum. MuhSGK.yı aylığa mı dönmem lazım. SGK. Primi olmadığı için üç aylık vermeye devam edebilir miyim? Bilgi için şimdiden teşekkür ederim

Cevap : Limited şirketin temsili ve işlerin yürütülmesi ile görevli müdür veya müdürler kurulu üyelerine bu görevleri dolayısıyla huzur hakkı ödenebilir. (TTK madde 622,623.) Müdür olmayan ortağa huzur hakkı ödenemez. Huzur hakkı, düzenli olarak toplantılara iştiraki sağlamak ve toplantı yapmayı teşvik etmek üzere müdürlere toplantı başına ödenen bir mali haktır. Genel kurul kararı ile müdürlere huzur hakkı ödenebilir. Ancak bu isim altında ödeme yapılabilmesi için şirkette birden fazla müdürün bulunması ve bunların kurul oluşturarak belli aralıklarla toplantı yapması esastır. Dolayısıyla tek müdürün bulunduğu şirketlerde huzur hakkının ödenmesinin mümkün olmadığı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.