Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.05.2024 11:09 (Üye) Soru : Merhabalar. Kvk 10/1-ğ istisnası hakkında "İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın %50'si, kurumlar vergisi beyannamesinin "Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünde gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılabilecektir." ibaresi var. Yazılım ihracatı yapan firmada dönem içinde gelir olarak sadece yurtdışı yazılım geliri var, fakat yazılım faaliyeti ile ilgili direk gideri yoksa yani sadece genel yönetim giderleri varsa, istisna tutarı sıfır mı olur yoksa yazılım gelirinden giderleri düştükten sonraki dönem karının (indirime esas tutarın) %80 i mi istisna olur?

Cevap : İstisna değil İNDİRİMDİR. İndirim ,Giderler düşüldükten sonra kalan kazanç üzerinden % 80 oranında yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.