Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.05.2024 11:32 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, "Özel Sağlık Kurumları Tarafından Poliklinik ve Yatılı Olmayan Tıp Merkezlerinde Sağlanan Uzman Hekimlik ile İlgili Uygulama Faaliyetleri" işi ile iştigal eden şirketimiz faaliyetlerini yürütmek amacı ile 29.02.2020 tarihinde 150 m2'den daha az alanı olan bir konutu satın almıştır. Bu konutun satışı gerçekleştirilecektir. 15/7/2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7456 sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesinde yapılan değişiklikle kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası uygulaması kaldırılmıştır. 7456 sayılı Kanunu’nun 8 inci maddesi ile KDV Kanunu’na eklenen Geçici 43 üncü Madde'de şu ibare yazmaktadır: "Bu maddenin yürürlük (15/07/2023) tarihinden önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için bu maddeyi ihdas edilen Kanunla, bu Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (r) bendinde yapılan değişiklik öncesi hükümler uygulanır." 15/7/2023 tarihinden önce şirketimiz aktifinde kayıt ettiğimiz taşınmazın satışında KDV istisnasından yararlanabileceğimizi düşünmekteyiz. Eğer ki istisnadan yararlanma imkanımız varsa bu istisnayı KDV Beyanında "TABLO-8 TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER" bölümünde mi göstereceğiz. Konu hakkında yardımınızı rica etmekteyiz.

Cevap : KDV BEYANANMESİNDE "kısmi istisna bölümünde " 220 kod ile beyan edilecek.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.