Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.05.2024 16:51 (Üye) Soru : 2023 son u itibariyle düzeltmesi yapılan 126, 180, 226, 280, 326, 426 gibi depozito ve teminat ya da gelecek döneme ait gider hesaplarının 31.03.2024 tarihi itibariyle ilgili hesaba aktarımı ya da kapaması yapılanlarla ilgili 2023 ten gelen enflasyon fark hesaplarının gelir ya da gider olarakdikkate alınıp alınmayacağı konusunda 555 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ve 165 No.lu VUK Sirkülerinde net bir açıklama bulunmamaktadır. Bu konuda nasıl bir yol izlememiz gerekir?

Cevap : Bahsettiğiniz hesaplar için özel bir işlem yapılmaz. Hesaplar normal olarak TDHP na göre işleyişleri devam eder.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.