Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.05.2024 08:45 (Üye) Soru : İade hakkımız olan ihraç kayıtlı Kdv yi iade almak istemiyoruz hesaplarda birikmiş görünen ve iade hakkımız olan kdv tutarı hesabını kapamak için hangi kaydı yapmalıyız? Kkeg yazılabilirmi eğer yazabilirsek kkeg türü ne olmalı?(kdv kanunu 30/d yada kvk md.11 yada diğer bölümünde iade alınmayan ihraç kayıtlı kdv olarakmı beyan edilmeli..)iyi çalışmalar,

Cevap : İhraç kaydıyla malı teslim eden firma KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi gereği, ihraç kayıtlı satışa ait hesaplanan ve tahsil edilmeyen katma değer vergisini 1 no.lu KDV beyannamesinde teslim KDV’si olarak gösterir. Diğer taraftan, beyan edilmek zorunda olan bu KDV tutarlarının gerek tecil edilecek KDV, gerekse iade edilecek KDV olarak kullanımı KDV beyannamesinde ortaya çıkacak duruma göre belirlenmektedir. 1-Ödenecek KDV tutarının, ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin KDV’den küçük olması hali; İhraç kayıtlı teslim KDV’sinin bir kısmı tecil-terkin yoluyla yok edilecek, kalan kısmı ise ihracat gerçekleştikten sonra ve gerekli belgelerin ibrazı halinde mükellefin tercihine göre; nakden, başka vergi borçlarına mahsup edilerek, yahut devreden KDV olarak dikkate alınmak suretiyle giderilecektir. Yapılması gereken muhasebe kayıtları; 120 (B) 192 (B) 391 (A) 601 (A) 2- Ödenecek KDV çıkması halinde ay sonunda yapılacak tahakkuk kaydı: 391(B) 191 (A) 360 (A) 3- Ödenecek KDV’nin terkin edilmesi: 360(B) 392 (A) 4- İhracat tamamlanıp gerekli belgeler vergi dairesine ibraz edildiğinde; 136(B) -- İade Alınacak KDV 392 (B) 192 (A) İADE DEN VAZ GEÇİLMESİ HALİNDE 689 (B)KKEG 136(A) -- İade Alınacak KDV KKEG TÜRÜ "DİĞER" OLUR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.