Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.05.2024 09:31 (Üye) Soru : Merhaba ; Nakdi sermaye faiz indiriminden kalan kaynak yetersizliğinden dolayı bir sonraki döneme devreden tutar 2024 yılı 1 Dönem geçici vergisinden indirim konusu yapılabilir mi ? Yapabiliyorsak hangi bölümde ve sütunda gösterilmesi gerekir. iYİ ÇALIŞMALAR

Cevap : Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde herhangi bir endeksleme yapılmaksızın indirim konusu yapılabilecektir. KV geçici vergi beyannamesi kod 453 indirim yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.