Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.05.2024 20:29 (Üye) Soru : Nisan ayında personelimize bayram ikramiyesini Multinet firmasının hediye kartıyla ödedik. Ödemeyi bordroda kişilere yansıttık. Multinet faturasının kaydını da yapınca fatura kadar mükerrer kayıt oldu. Konuyla ilgili vergi iletişim merkeziyle görüştüm. Mevzuat gereği (burada daha önce cevaplanmış sorulardan da teyit ederek) bordroda gösterilmesi gerektiği bilgisi verildi. Kendilerine asıl sorum kaydın nasıl yapılması gerektiğiydi ancak Odama sormam gerektiği söylendi. Bordro kaydımda firmanın carisini mi kullanmalıyım? (kullanmadığımda ödemem açıkta kalıyor) Faturanın 'bordronun eki niteliğinde' olduğu bilgisine dayanarak bunu söylüyorum ancak bordro tahakkukunda daha önce böyle bir uygulamayla karşılaşmadığım için yönlendirmelerinizi rica ederim.

Cevap : sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılığında) gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dâhil edilmeyecektir. İşveren uygulama tebliğinden görüleceği üzere; günlük brüt asgari ücretin % 6’sı ve yemek kuponları ile hizmet alımı şeklinde sunulan yemek hizmetinin fatura bedelleri sigorta priminden istisnadır. Tebliğin lafzından ve yorumundan nakdi olarak istisna edilen tutar kadar yemek bedelinin kupon veya karta yüklenmesi halinde yüklenen bu tutarın da istisna sayılacağı anlaşılmaktadır. Ancak tebliğde yüklenecek tutarın “yemek istisnası kadar olan tutar” olduğu açıkça belirtmediğinden bu durum uygulamada suiistimal edilebilmekte, söz konusu kupon ve kartlara istisna tutarının oldukça fazlası yüklenebilmektedir. Bu nedenle yüklenen bu tutarlar birçok teftiş ve incelemede ücret gibi değerlendirilebilmektedir..
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.