Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.05.2024 13:30 (Üye) Soru : kolay gelsin, yabancı çalışanımız mevcut (suriyeli) çalışma izni bugün bitiyor. çıkışını yapmadan tekrar çalışma iznine başvurabilir miyiz? yoksa önce çıkışını sonra çalışma iznini sonra tekrar girişini mi yapmalıyız?yardımlarınızı rica ederiz

Cevap : Çalışma izninin işe devam işçinin sigortalı bildirimiyle ilgisi yoktur. Çalışma izin başvurusunun Bakanlığımızca olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilmektedir. Uzatma başvurusu çalışma izninin bitiş tarihinden önce 2 aylık süre içinde yapılır. Bu işlemi yaparken giriş çıkış yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.