Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.05.2024 16:37 (Üye) Soru : Özel bir inşaatın yapımında hafriyat nakliye işlerini yapan mükellefim için fatura düzenleyeceğiz. mükellef hafriyatın nakliyesine aracılık yapıyor. nakliyecilere hafriyat toprağını taşıtıyor. mükellefime düzenlenen faturalar 2/10 tevkifatlı. ''Yapım işleri kapsamına aşağıdaki hizmetler girmektedir: - Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri. - Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, boya badana dahil her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur. - Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dâhil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler. Bu hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde Tebliğin (I/C-2.1.3.2.2.) bölümü kapsamında değerlendirilir.'' hakediş bedeli 5 milyon üzerinde olduğu için özel inşaat firması 4/10 yapım işi diye fatura edilmesini talep ediyor. yukarıda belirttiğim tebliğden ötürü. mükellef nakliye işi yapmadı nakliyeye aracılık yaptı. Tevkifat kaynakta bir defa uygulanır ilkesine bağlı olarak tevkifatsız düzenleceğimizi düşünüyoruz. söz konusu hakedişin faturası nasıl düzenlenmeli. değerli bilgilerinize arz ederim

Cevap : Aracılık ve komisyon işi için KDV tevkifatı olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.